Harju maakonna maavarade teemaplaneering

Kruus
LIIV
TURVAS
LUBJAKIVI

Harjumaal asuvad Eesti suuremad arendused. Just siin paiknevad meie riigi parima kvaliteediga ehitusmaavarad nagu liiv, kruus ja lubjakivi, aga ka siinsetele majapidamistele oluline turvas.

Selleks, et maavarade realiseerimist ja kasutamist 50 aasta aasta perspektiivis võimalikult hästi ette planeerida, on riik algatanud Harju maakonna maavarade teemaplaneeringu. Planeeringu algatamine on vajalik selleks, et anda inimestele ja kohalikele omavalitsustele selge ülevaade maavarade kaevandamisest ning minimeerida kaevandamisega seotud mõjusid.

Tänu planeeringule saame teada, milliseid maavarasid planeeringu piirkonnas leidub, kus need asuvad ning kas, kuidas ja millal on mõistlik neid kaevandada. Planeeringu menetlus toimub koostöös kohalike omavalitsuste ja sealsete elanikega.

Kes planeeringut läbi viib?

Rahandusministeeriumi esindaja

Alan Rood

Regionaalplaneerimise nõunik

Rahandusministeerium toob osapooled kokku ning tasakaalustab riigi ja kohalike omavalitsuste huve.

Skepast & Puhkimi esindaja

Triin Lepland

Planeeringute osakonna juht

Konsultatsiooniettevõte Skepast & Puhkim koondab kõik vajalikud valdkonnaeksperdid ja teadmised, et hinnata planeeringut geoloogilisest, keskkonnaalasest ja jätkusuutlikkuse perspektiivist.

Sõnumiagentuur Akkadian

Julia Piilmann

Kaasamise ja kommunikatsiooniekspert

Sõnumiagentuur Akkadian korraldab planeeringu valmimise raames jooksvat koostööd kõikide osapoolte vahel.

Ajagraafik ja kaasarääkimise võimalused

Maavarad ja nende kaevandamine on keeruline teema. Samas usume, et selle asjatundlik planeerimine ja osapoolte kokkutoomine on võti, et ühiskond saaks varustatud vajaliku infoga ning kaasnevad mõjud minimaalsed. 

Kui soovid võtta ühendust planeeringu meeskonnaga või Sul on küsimusi planeeringu teemal, anna meile sellest teada. Saame korraldada kohtumise või geoloogilise matka ja arutada maavaradega seotud teemadel kasulikult ja huvitavalt. Anna endast märku aadressil Julia.Piilmann@akkadian.eu.

Planeeringu etapid

Uudised

Kas sa teadsid?

Liiv on maavara, mille kaevandamist võib mõni väike kogukond lausa ise küsida, sest liiva kaevandamisest jääb järele oma pisike veekogu.

Umbes 100-meetrine metsariba aitab kaitsta elamuid müra, tolmu aga ka tuule eest. Seega, et vähendada kaevandamisega seotud mõjusid, piisab sageli metsaalade aegsast planeerimisest ja nende täis istutamisest.

Kaasaegne kaevandamine lubab alade lapiti korrastamist ehk enne kui läheb käiku maardla järgmine osa, saab olemasolevat kaevandusala heakorrastada.

Mitmed looma- ja linnuliigid on harjunud kultuurmaastikuga. Seega ei tasu karta, et kaevandamisega kaasneb nendele liikidele oluline negatiivne mõju. Nii on Harjumaa Männiku suurimas liivamaardlas ennast mugavalt sisse sättinud kõred. Kusjuures tänane Estrella Männiku Wakepark on samuti olnud kunagi liivamaardla. Tänaseks on see kujunenud Tallinlaste lemmikuks puhkealaks.

Eesti saab ise ennast täielikult varustada ehitusmaavaradega, et me ei peaks midagi importima.

Maavarade planeerimisel on oluline nii maavarade kvaliteet, kaevandamise tingimused kui ka nende kaugus kasutusobjektist. Nii saame kõige paremini  korraldada maavarade transportimist ja vältida liigset süsihappegaasi emissiooni.

Jäta meile tagasiside

Täname